ARBETSMETOD FÖR FRAMTIDSSPANING OCH INNOVATION

“This work is not about predictions, it’s about creating tools that can help connect our present and our future selves, so we become active participants in creating a future we want.” 

 När man börjar prata om fantasi som ett verktyg för både innovation och problemlösning inom näringslivet så börjar många lätt skruva på sig. Ordet har en efterklang av barnslighet och alla vill hellre vara säkra på att bli tagna på allvar.

Däremot pratar många gärna i termerna av att vara ett företag i framkant som jobbar med innovativa lösningar för att även i sitt språkbruk markera att man minsann är ett företag att räkna med. Vi älskar att berätta att vi tänker strategiskt och visionärt, enligt erkända metoder, system och konstens alla regler. Det känns stabilt, konkret och viktigt. Men att prata om fantasi som metod, nja, det tycker många känns onödigt barnsligt eller iallafall inte tillräckligt professionellt. 

För att kunna leda oss själva i rätt riktning, behöver vi kunna visualisera, föreställa oss olika alternativ även utifrån förutsättningar som inte existerar idag. Hur ska vi annars kunna skapa innovationer aktuella för framtiden om vi inte kan föreställa oss vad den framtiden kommer innebära, vad visionen ska leda till och eller ens prioritera vad vår viktigaste mission ska vara. Det borde vara en självklarhet inom dagens näringsliv. Men är det det?

Allt som oftast i workshoprummen hör jag hur tankar och idéer begränsas till här och nu, stillas av rådande begränsningar och framtidsperspektiv som krymper till årets slut och sista raden. Många av oss är tämligen ovana vid den typen av tankearbete, där vi behöver fantisera om saker vi egentligen inte vet tillräckligt om. Det kan vara lite lätt obekvämt att behöva stretcha tanken ut i det okända.

 

Så även om vi skaffar oss fler innovationsstrategier eller kreativa workshopmodeller men ändå inte riktigt vågar sväva iväg fullt ut i tankarna, kommer det hjälpa oss då? Ibland är det faktiskt bra att benämna företeelser med sitt rätta namn. Att faktiskt säga att vi behöver fantisera mera. Men det är kanske viktigt att poängtera vad det verkligen innebär. Att använda sin fantasi som verktyg betyder inte att du ska sitta och leka på arbetstid. Det betyder inte heller att du ska sitta och brainstorma om saker som inte är relevanta för din verksamhet. Det betyder att du ska använda all din kapacitet som tänkande varelse och docka i din expertis och all din erfarenhet tillsammans med din mer lekfulla och fritt tänkande förmåga för att på ett professionellt sätt kunna spåna fram eller provtrycka olika idéer och scenarion i jakt på värdefulla perspektiv och insikter.

Hämta inspiration och värdefulla insikter så nya idéer kan ta form.

Det är förstås inte lika lätt som det låter. Speciellt inte om man är ovan. Du behöver kunna kliva åt sidan, släppa sargen för en stund och stretcha tanken till att lämna invanda tankespår. Vi behöver kunna föreställa oss det som idag känns omöjligt, det galna och det helt otänkbara. Ibland för att måla upp ett worst-case-scenario att lära av, men drömbilden kan vara minst lika viktig. I er vildaste fantasi hittar ni kanske inte den färdiga perfekta lösningen, men om ni vågar ge er hän kommer definitivt insikter, ledtrådar och nya idéer att ta form. På så vis kommer vi kunna hitta vägar förbi allt det som verkar omöjligt och orimligt utifrån dagens perspektiv. Och ja, det kan vara lite läskigt och främmande i början. Men alternativet är värre. Att inte vara med och skapa framtiden och istället bara drabbas av den.

Jag är övertygad om att det är vår förmåga att fantisera, tillsammans med vår fantastiska förmåga till konsekvenstänkande, som är den absolut viktigaste duon vi har att luta oss emot när det gäller att hitta länken mellan här och nu och den framtid vi vill skapa. Det är då vi kommer se innovativa lösningar, nya tjänster och banbrytande produkter.

För den som inte redan sett detta TED Talk, som inspirerar och väcker många intressanta tankar, ge dig själv 15 minuter! Och viktigast av allt, våga fantisera mera! 

Leave a Reply

HITTAR DU VAD DU SÖKER?

Vill du veta mer om vad jag gör och arbetar med tveka inte att kontakta mig!