Ge varje individ möjlighet att växa, så växer du med dem!

Under konceptet A Daydreamers Club arbetar vi med att stärka den kreativa kompetensen i både medarbetare och organisationer. Vårt mission är arbeta för att nya kopplingar görs, idéer föds och tankevärldar expanderar. Det gör vi genom att coacha medarbetare, hålla föreläsningar för hela företag eller anordna workshops efter era behov och önskemål.

MEDARBETARCOACH

COACHING SOM EN DEL AV ONBOARDING

Att vara ny på jobbet är alltid en utmaning. Nya relationer ska skapas, nya arbetsuppgifter formas och genomföras. Samtidigt som det är en möjlighet till nystart så upplever de flesta att det innebär en uppstartsperiod som är både påfrestande och utmanande. En bra onboardingprocess är en av de avgörande punkterna när man har tittat på orsaker till att man kommer till rätta och stannar på sitt nya jobb. Att få tillgång till en oberoende coach under denna tid kan vara en oerhörd tillgång. Någon som kan kan hjälpa till att sätta ord på utmaningar, ge mod och styrka att hitta vägar förbi dem och därmed snabbare komma till rätta i sin nya roll. Att erbjuda denna oberoende stöttning av en coach kan vara den bästa investeringen man kan göra för att få ut full potential av sin nyrekrytering, dessutom med tydliga resultat betydligt snabbare.

ODLA SJÄLVLEDARSKAP INTE BARA LEDARSKAP

Många företag satsar idag enorma summor på att utbilda sina ledare och mellanchefer. Det är förstås fantastiskt på många sätt. Men genom att nära ett gott självledarskap i den breda massan bygger man företagskulturen innifrån, med starka och självdrivande individer som har förändringskraft att både anpassa och utveckla sin arbetsinsats i samma takt som behoven förändras. Jag är helt övertygad om att det är här vi ska lägga kraften framåt. I det tempo som många företag lever i idag är det helt avgörande att kompetens och drivkraft odlas i varje medarbetare för att kunna hänga med i den utvecklingen som sker. Insatsen är inte särskilt stor i förhållande till avkastningen det ger till hela verksamheten.

MORNING STAND UP

MENTAL TRÄNING FÖR ARBETSLIVET

Morning Stand Up – ett helt nytt koncept som både stärker, återhämtar och tränar vår hjärna till att hitta nya kopplingar och expandera tankegångar. Att aktivera det visuella tänkandet som verktyg att stretcha tanken kan vara både avkopplande och stärkande på samma gång. Vi samlar därför företaget/organisationen för en alldeles speciell morgonrutin för en fysisk träff en gång i månaden. Vi lär oss något nytt om vår hjärnhälsa varje gång, tränar och stretchar våra kreativa tankar genom en specialutformade övningar som triggar både fantasi och tankekraft. Vi avslutar varje tillfälle med ett medskick att reflektera över i förhållande till de roller och uppgifter vi har i verksamheten. Det blir dessutom något att ta vidare för diskussion både gemensamt i arbetsgruppen och enskilt för sin individuella utveckling. På så sätt hjälps vi åt att ta hand om vår hjärnhälsa, vi lär oss nya saker om oss själva och om varandra, samtidigt som vi bygger tankekraft för framtiden!

Idag vet vi en hel del genom forskning om vad vår hjärna behöver för att fungera som bäst, som vi ofta glömmer att ta hänsyn till i vårt dagliga arbete. Senasten tiden har det varit mycket fokus på hur bra fysisk träning är för både kropp och knopp. Men även den kreativa tanken kan behöva ett träningspass då och då för att hålla sig i trim. 

Den kreativa och lösningsfokuserade förmågan stimuleras bäst genom:
– Ett nyfiket och öppet sinne, inför ny kunskap och nya tankegånger att hämta inspiration ifrån
– Ett välutvecklat visuellt tänkande som kan hjälpa till att måla upp bilder/måldestinationer för det inre tänkandet
– Ett välutvecklat aktivt lyssnande, utan att monkey mind babblar på på insidan.
– Avkoppling och paus från fokuserat arbete
– Möjlighet till reflektion och eftertanke
– Dagdrömmeri när hjärnan själv får sväva iväg för en stund
– Balanserad arbetsbelastning av hjärnans funktioner. Det vill säga att alla funktioner i hjärnan får användas ungefär lika mycket för att överbelastning i form av hjärntrötthet inte ska uppstå
– Kunkskap. Om vi vet och förstår mer om hur vår hjärna fungerar, har vi också möjlighet att utveckla både förållningssätt och arbetssätt som gynnar dess förmåga och kapacitet 

Utveckling och avkoppling på samma gång

Att ta hand om och vårda företagets gemensamma mentala styrka och självledarskap kommer göra skillnad i alla led. Bara 10 minuter om dagen av avkoppling och återhämtning gör att amygdala krymper saktare och bibehåller sin funktion och kapacitet bättre. Även omupplägget vi gör innebär att vi ses var 14 dag eller 1 gång i månaden, så kommer dessa sessioner kunna ge inspiration och motivation att ta små egna dagliga pauser för reflektion och avkoppling mellan gångerna vi ses. Mental träning och daglig reflektion leder till både insikt och lärande, och ger var och en möjlighet att styra både tankar och agerande i en mer gynsam och utvecklande riktning. Det här är en superspännande form för hela företaget att utvecklas med! 

FÖRELÄSNINGAR

NYA PERSPEKTIV OCH FÖRÄNDRINGSKRAFT

SÄTT FART PÅ DEN POSITIVA FÖRÄNDRINGSSPIRALEN. Hitta nycklarna som gör det lättare att se möjligheter och lösningar för den utveckling eller förändring vi vill göra. Genom att träna upp vår förmåga att visualisera och kommunicera kan vi sätta vår problemlösningsmekanism i rullning och likt en dominoeffekt få flera andra viktiga förmågor att aktiveras och åka med mot nya resultat.

KOMPETENS ATT TÄNKA FÖRBI DET OMÖJLIGA. Med dagens alla utmaningar behöver vi öva upp kompetensen att kunna tänka förbi alla begränsningar och hinder som den logiska delen av hjärnan gärna gör oss uppmärksam på. Vi behöver utmana oss att inte bara ta beslut utifrån det vi vet här och nu, utan också utifrån de vi vill ska hända. Vi tränar oss i att hämta inspiration och idékraft bortom det som känns möjligt idag och hur vi kan låna lite av våra framtida framgångar redan här och nu. Vi lär oss att våga använda oss av vår vildaste fantasi som redskap för att både hämta ny inspiration och ovärderliga insikter om den utveckling vi vill skapa.

WORKSHOPS

Oavsett om det handlar om att skapa visioner och strategier för hur vi ska ta oss an framtiden, vidareutveckla vårt erbjudande eller vår produkt, eller förbättra vår samarbetsförmåga så är det ett jobb som kräver vår kreativ kapacitet. Med stora insikter och små medel kan vi hitta hitta bättre sätt att förhålla oss till förändring och utveckling. Vi behöver förstå sambandet mellan vår livliga fantasi och några av våra allra viktigaste förmågor som är avgörande för att känna både motivation och meningsfullhet. Vi behöver förstå att lärande handlar mer om att anamma ett förhållningssätt och än om att hitta exakt rätt kurs att logga in på.
I workshop-format arbetar vi med att sätta fokus på önskat område. Med nyfikenhet, fantasi och kreativitet i verktygslådan rustar vi er till att vara i ständigt lärande så att utveckling och problemlösning blir en del av er vardag och förblir en naturlig väg att alltid färdas på.

Nyfikenhet, fantasi och kreativitet
- vägen till ständigt lärande och utveckling