WORKSHOPS

FÖRELÄSNING/WORKSHOP

Nyfikenhet, fantasi och kreativitet - vägen till ständigt lärande och utveckling

Det enda som är konstant just nu är vår ständiga förändring och rörelse. För att förstå, för att orka att hitta motivation och förändringskraft behöver vi använda våra unika egenskap som aldrig förr. Det som skiljer människan från alla andra levande varelser är vår kreativa och skapande förmåga att utveckla och problemlösa. Ändå så verkar vi fortfarande fastna i tanken att det vi behöver är standardiserade processer, att en förändring har en början och ett slut och att en ensam workshop allt som oftast kan lösa våra utmaningar. Men det vi egentligen behöver allra mest är kunskap om hur vår kreativa hjärna fungerar, vad den behöver för att fungera som bäst och vilka olika instrument vi har att tillgå för att maxa vår potential. Därefter kan vi börja prata om hur vi ska skräddarsy vår processer för att ta oss dit vi vill.
Oavsett om det handlar om att skapa visioner och strategier för hur vi ska ta oss an framtiden, vidareutveckla vårt erbjudande eller vår produkt, eller förbättra vår samarbetsförmåga så är det ett jobb som allt för ofta görs efter en färdig mall. Eller i värsta fall, utan större tanke alls. Men med stora insikter och små medel kan vi hitta hitta bättre sätt att förhålla oss till förändring och utveckling. Om vi bara påminner oss om vilka vi är och söker oss tillbaka till människans urkrafter och aktivera våra allra mest mänskliga egenskaper så har vi goda chanser att lyckas. Vi behöver förstå sambandet mellan vår livliga fantasi och några av våra allra viktigaste förmågor som är avgörande för att känna både motivation och meningsfullhet. Vi behöver förstå att lärande handlar mer om att anamma ett förhållningssätt och än att gå en ny kurs.
Med nyfikenhet, fantasi och kreativitet i verktygslådan blir vi rustade att vara i ständigt lärande där utveckling och problemlösning är en del av vardagen och förblir en naturlig väg att alltid färdas på.
3xWORKSHOP

Boosta idéstryka och förändringskraft med en annorlunda 3-stegs-raket

Jag välkomna er till en annorlunda workshop som innebär att vi ses tre timmar vid tre olika tillfällen. Detta paket syftar till att skapa större kapacitet vad gäller både kreativt idéskapande och att framgångsrikt genomförande av förändringsprocesser. Forskning visar att förmågan att skapa sig en aktuell och relevant lägesanalys och helhetsbild är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med utmaningar och förändringar. Så när vi arbetar i team och stora organisationer kan det alltså vara högst avgörande huruvida vi är bra på att både visualisera och kommunicera denna gemensamma bild av både utgångsläge och önskat läge, för att få med alla på tåget. Vi behöver också vara duktiga på att måla upp bilden på ett sätt som triggar igång varandras fantasi och kreativitet så att vi skapar rätt förutsättningar för att alla sedan med sin respektive kompetens kan hjälpas åt att fylla i med de åtgärder som behövs, i form av nya lösningar och andra kompetensspecifika insatser, som vi har behov av för att vår framtidsbild ska bli verklighet. Det är då vi har som störst chans att lyckas. I den här 3-stegs-raketen vässar vi de förmågor som är nödvändiga när vi vill skapa gemensam förståelse, framåtrörelse och idéutveckling för den framtida utveckling vi vill vara med om att forma.

1

SÄTT FART PÅ DEN POSITIVA FÖRÄNDRINGSSPIRALEN. Hitta nycklarna som gör det lättare att se möjligheter och lösningar för den utveckling eller förändring vi vill göra. Genom att träna upp vår förmåga att visualisera och kommunicera kan vi sätta vår problemlösningsmekanism i rullning och likt en dominoeffekt få flera andra viktiga förmågor att aktiveras och åka med mot nya resultat.
2

KREATIVA KOMPETENSER. I den här modulen lär vi oss att tona in alla frekvenser på vår inbyggda instrumentpanel för kreativitet och problemlösning. Vi arbetar med att synliggöra och vässa alla våra förmågor som behövs för att vara en framgångsrik konceptutvecklare och problemlösare. Vi arbetar också med att se till teamets kollektiva kompetens där vi lär oss att dra nytta av vår gemensamma styrkor och tillgångar.
3

KOMPETENS ATT TÄNKA FÖRBI DET OMÖJLIGA. Denna modul handlar om öva upp kompetensen att kunna tänka förbi alla begränsningar och hinder som den logiska delen av hjärnan gärna gör oss uppmärksam på. Om hur vi kan utmana oss att inte bara ta beslut utifrån det vi vet här och nu. Vi tränar oss i att hämta inspiration och idékraft bortom det som känns möjligt idag och hur vi kan låna lite av våra framtida framgångar redan idag. Vi lär oss att våga använda oss av vår vildaste fantasi som redskap för att både hämta ny inspiration och ovärderliga insikter om den utveckling vi vill skapa.
ONE-TO-ONE

COACHANDE INSPIRATIONSMÖTE

Behöver du hitta nya ingångar till att skapa kreativitet och förändringskraft, i ditt eget arbete eller för ditt team? Då är jag din sparringpartner och ditt bollplank. Med många års erfarenhet av att arbeta i olika kreativa processer, tillsammans med kunskap om hur hjärnan och kreativitet bäst hittar till varandra, coachar jag dig att hitta nya vägar framåt i ditt arbete.